Kurser i indretning


Arkitekt MAA Ane Boa udbyder kurser i indretning for begyndere og øvede.

Kurserne er opbygget efter deltagernes kompetencer. Alle kan deltage på Indretning I, mens Indretning II er for øvede. Forløbene er tilrettelagt, så et grundlæggende teoretisk niveau opnås, samtidig med øvelse af praktiske færdigheder.

Holdene er små og der er afsat tid til individuel tegnebordsundervisning.

Om Indretning I

I alt rummer indretning I 36 timer, fordelt på 12 dage eller 2 weekender.

Udbytte af kurset, vil være grundlæggende viden om indretning og dens vilkår, udfordringer og virkning. Du vil have afprøvet din viden i praksis og vil kunne arbejde videre på egen hånd.

Formålet med Indretning I er, at give dig indsigt og værktøjer til, at arbejde med helhedsorienterede indretningsløsninger.

Kursusbeskrivelse

Indretning I kræver ingen forkundskaber.

OBS den opdaterede kursusbeskrivelse findes på PDF

 1. Introduktion til Indretningsarkitektur. Kursusdagen rummer også instruktion i opmåling, optegning og anvendelse af div. tegneredskaber samt værktøjer til brug for næste undervisningsgang.
 2. Rummets udfordring. Blandt andet registrering af eksisterende forhold, lysets bevægelse, materialer, proportioner mv. Analysemetoder introduceres.
 3. Tegnekursus.
 4. Det oplevede rum. Om de psykologiske faktorer, kulturelle forskelle, klimaet mv. Brug sanserne og følelserne.
 5. Menneskets proportioner, bevægelse, aldersgruppers forskellighed og den arketypiske logik.
 6. Proportionering. At lære proportionsfornemmelse tager år. Derfor arbejder vi primært med gennemprøvede genveje og tester et par stykker.
 7. Omgivelsernes betydning for rummet. Herunder analysemetoder fortsat.
 8. Ideudvikling. At finde den bærende ide eller koncept. At illustrere denne (visuel fremlæggelse), skitsering mv.
 9. Kreativitet. At komme videre fra ide til praksis, kvalitetssikre ved at gå tilbage, gentage mv.
 10. Individuelle forhold i kursisternes projekter, der kræver fokus.
 11. Forhindringernes betydning som udviklingsværktøj. Mere komplicerede rum som fx vådrum.
 12. Opsamling, aflevering, evaluering (kort) og fremtidens muligheder. Færdiggørelse af projekt.

En kursusdag består af tre lektioner (af 45 min), hvor vi starter med teoriundervisning i følge ovenstående program.

Kursussted

Tegnestuen Ane Boa Arkitekt MAA

Adressen er Gentoftegade 56 4tv, 2820 Gentofte (der er ikke elevator).

Dato for afholdelse

Formiddagshold:

Tirsdage 10-12:30

Startdato 10. november

Aftenhold:

Torsdage: 19: 30 – 21

Startdato 19. november

Weekendhold:

Lørdag og søndag 10-17:15

Datoer 21..-22 november & 12.-13. december

Praktiske oplysninger

Kursuskatalog med priser og starttider ses på hjemmesiden www.aneboa.dk

Tilmelding sker på email eller telefon 30 20 20 73

Scroll to Top