Vi bruger ofte todimensionelle medier, når vi skal inspireres til vores indretning. Det være sig på internettet eller i fx boligmagasiner. Her ser vi eksempler på opstillinger af møbler, der forholder sig til hinanden på et billede. Men boligen er ikke flad og her kommer mange gode intentioner så til kort efterfølgende.

For hvor skal skabet stå?

Når vi indretter skal vi bruge viden om mange forhold, og for at få et godt resultat, bør vi arbejde bevidst med en analyse.

Vi kan have lidt svært ved at tale med hinanden om det banale, men i forbindelse med indretning af vores hjem, er det basalt og jeg vil derfor komme med en opfordring til at stille spørgsmål.

Spørgsmål I kan stille Jer selv – Helst før den store forelskelse i et designobjekt:

  • Hvem bruger rummet?
  • Hvad bruges rummet til?
  • På hvilket tidspunkt af døgnet bruger vi rummet?
  • Hvornår er der dagslys i rummet?
  • Hvordan er sammenhængen med de øvrige rum (bevægelsesakser)?
  • Hvad skal rummet udstråle (hjemlighed, tryghed, leg, kreativt, samtaler osv.)?
  • Hvad er der reelt plads til, når rummet skal udstråle…?
  • Hvilke farver giver den ønskede stemning?
  • Hvilke materialer giver den ønskede stemning?

Der er mange flere spørgsmål at stille, men måske kan I selv finde de relevante når I først går i gang?

Når spørgsmålene er besvaret, har I fået et overblik over hvad rummet skal rumme.

Herefter kan I vurdere, hvilke møbelgrupper der er behov for.

Nu er det tid til at placere de nødvendige møbler i rummet.

Jeg vil senere komme ind på, hvordan man leder efter særlige steder i et rum. Men de særlige steder, er der hvor vi får en oplevelse ud af, at være i netop dette rum.

Der er aldrig nogen endegyldige svar i kunst. Men når jeg skal lære mennesker at indrette, starter vi altid med at finde en placering til de centrale elementer først. Fx en sofa i et rum med fokus på samtale og samværd. Et spisebord i et rum hvor hovedbeskæftigelsen er at spise – osv.

Herefter ser jeg på, om placeringen giver den ønskede grad af intimitet og tryghed. Det kan meget vel være, at der er begrænsede muligheder for placering af de store møbler og så må vi tænke kreativt med andre elementer omkring dem, for at opnå målet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top